You are here: Home 8. Bibliography Bibliography - C
Document Actions

Bibliography - C

Cavalli-Björkman/Fryns/Sidén 2005
G. Cavalli-Björkman, M. Fryns and K. Sidén,  Dutch and Flemish paintings II: Dutch paintings c. 1600 - c. 1800 (Nationalmuseum), Stockholm 2005

Chmiel/Czepielowa/Popielska 2004
B. Chmiel, E. Czepielowa and J. Popielska, cat. Skarby niderlandów: rysunki i wybrane ryciny artystów niderlandzkich XVI-XVII wieku ze zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich = Treasures of the Netherlands: drawings and selected prints by Dutch and Flemish artists of the 16th-17th centuries from the collections of the Princes Czartoryski Foundation, Cracow (Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie) 2004

Chrościcki 1997
J. A. Chrościcki, 'Een reis van de Poolse Kroonprins (1624–1625)' and  'De "kunstkamer" van de Poolse kroonprins van 1626', in:  Cat. De prinselijke pelgrimstocht. De 'Grand Tour' van Prins Ladislas van Polen 1624–1625, Antwerp (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) 1997, pp. 33–42 and pp. 47–59

Chodyński 2002
A. R. Chodyński, ‘KOLEKCJONERZY I KOLEKCJE W GDAŃSKU XVI-XIX WIEKU (DO 1872 ROKU). INVENTARIUM ET TAXAM DZIEŁ SZTUKI’, Rocznik Historii Sztuki 27 (2002), pp. 171-212

Chranicki 1969
J. Chranicki, Muzeum Pomorskie w Gdańsku : zbiory sztuki, Gdańsk 1969

Chrościcki 1993
J.A. Chrościcki, ‘Gdańszczanie P.P. Rubens i J. Brueghel Aksamitny’, Porta Aurea 2 (1993), pp. 49-53

Chrościcki 2001
J.A. Chrościcki, ‘Kaliskie Zdjęcie z Krzyża Rubensa. Refleksje i wspomnienia’, in: Arx felicitatis. Księga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, Warsaw 2001, pp. 225-235

Chrościcki 2003
J. A. Chrościcki, ‘Autoportret Rubensa i Portret jego żony. Nieznany inwentarz obrazów przekazanych królowi Janowi III w 1694 roku’, in : Świat pogranicza. Księga ku czci prof. Tadeusza Wasilewskiego, Warszawa 2003, pp. 257-265

Chrościcki 2004
J. A. Chrościcki, ‘Orfeusz i Eurydyka Hansa Vredemana de Vries na tle tradycji ikonograficznej’, in : Dwór Artusa w Gdańsku. Sztuka i sztuka konserwacji, Gdańsk 2004, pp. 123-141

Chudzikowski 1958
A. Chudzikowski, Le paysage hollandais au XVIIe siècle = Krajobraz holenderski XVII wieku : katalog, Warsaw 1958

Cieślak 1993
K. Cieślak, ‘Wystrój Dwóru Artusa w Gdańsku I jego program ideowy w XVI w., Biuletyn historii sztuki 55 (1993), no. 1, pp. 29-48 (German summary, pp. 46-48: Die Ausstattung des Artushofes und ihre politischen und religiösen Inhalte)

Cieślak 1993A
K. Cieślak, 'Milwitz (Miltwitz) Bartłomiej’, in : Słownik artystów polskich i w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), vol. 5, Warszawa 1993, pp. 570-571

Cieślak 1998
K. Cieślak, Tod und Gedenken : Danziger Epitaphien vom 15. bis zum 20. Jahrhundert, Lüneburg 1998

Cologne 1965
Cat. Handzeichnungen des 15. Und 16. Jahrhunderts und Miniaturen aus den Sammlungen des Wallraf-Richartz-Museums Köln, Cologne 1965

A Corpus of Rembrandt Paintings 1982-
J. Bruyn et al. (eds.), A Corpus of Rembrandt Paintings (5 vols.), The Hague [etc.] 1982-

Craft-Giepmans/De Vries 2012-2013
S. Craft Giepmans and A. de Vries, cat. Portret in Portret in de Nederlandse kunst 1550-2012, Dordrecht (Dordrechts Museum) 2012-2013

Cuny 1910
G. Cuny, Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert : Erstes Buch: Baugeschichtliches, Danzigs Künstler : mit besonderer Berücksichtigung der beiden Andreas Schlüter, Frankfurt am Main 1910

Cuny 1910-A
G. Cuny, ‘Boy, Adolf’, in: U. Thieme en F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler: von der Antike bis zur Gegenwart, vol. 4 (1910), pp. 486-488

Cuny 1915
G. Cuny, 'Der Danziger Maler Daniel Schultz', Monatshefte für Kunstwissenschaft 8 (1915), no. 1, pp. 1-9

Cuny 1927-A
G. Cuny, ‘Johannes Fredemann de Fries und Aegidius Dickmann’, Weichselland. Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins 26 (1927), pp. 65-77

Cuny 1927-B
G. Cuny, ‘Johannes Körner’, in: U. Thieme en F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler : von der Antike bis zur Gegenwart, vol. 21 (1927), p. 182

Cuny 1931
G. Cuny, ‘Möller (Moller, Miller), Anton, d.Ä', in: U. Thieme en F. Becker,
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler : von der Antike bis zur Gegenwart, vol. 25 (1931), pp. 4-5

Cuny 1939
G. Cuny, 'Kunsthandel, Gemäldesammlungen und ihr Schicksal um 1750-1850 in Danzig’, Weichselland. Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins 38 (1939), pp. 17-22

Czołowski 1937
A. Czołowski,
Urządzenie pałacu Wilanowskiego za Jana III, Lviv 1937


Datum laatste wijziging: Jul 10, 2014 05:41 PM