You are here: Home 8. Bibliography Bibliography - I/J
Document Actions

Bibliography - I/J

The Illustrated Bartsch (1978-)
W.L. Strauss a.o., The illustrated Bartsch, New York [NY] [etc.] 1978-

Iorga 1930
N. Iorga, Domni români după portrete şi fresce contemporane (Romanian Princes after Contemporary Portraits and Frescoes), Sibiu 1930

Iskierski 1931
S. Iskierski, Katalog Galerji obrazów Pałacu w Łazienkach w Warszawie, Warsaw 1931 [copy in the library of the RKD annotated by dr. C. Hofstede de Groot]

Iwanoyko 1956
E. Iwanoyko, 'Portret Salomona Giesego, Rajcy Gdańskiego, Pędzla Adolfa Boya', Biuletyn Historii Sztuki 18 (1956), no. 2, pp. 287-294

Iwanoyko 1957
E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, Poznań 1957

Iwanoyko 1963
E. Iwanoyko, Gdański okres Hansa Vredemana de Vries : studium na temat cyklu malarskiego z ratusza w Gdańsku (Seria Historia Sztuki – No. 1) Poznań 1963

Iwanoyko 1976
E. Iwanoyko, Apoteoza Gdańska. Program Ideowy Malowidel Stropu Wielkiej Sali Rady w Gdańskim Ratuszu Glównegu Miastu, Gdańsk 1976 (English summary, pp. 84-86: Apotheosis of Gdańsk. The Ideological Plan of the Ceiling Paintings in the Great Council Chamber of the Main Town Hall in Gdańsk; German summary, pp. 87-89: Apotheose von Gdańsk. Das ideelle Programm der Deckengemälde des grossen Ratssaals im Hauptstädtischen Rathaus zu Gdańsk)

Iwanoyko 1978
E. Iwanoyko, 'Interpretacy niektórych elementów wystroju wielkiej sali Rady w Ratuszu Gdańskie', Gdańskie Studia Muzealne 2 (1978), pp. 9-24 (English summary, p. 23-24: The Interpretation of Certain Elements of the Interior Decorations in the Gdańsk Town Hall Great Council Chamber)

Iwanoyko 1986
E. Iwanoyko, Sala Czerwona ratusza gdańskiego, Wrocław [etc.] 1986

Iwicki 2001
Z. Iwicki, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001

Izergina 1960
A.Н.Изергина, Немецкая , немецкая живопись XVII века  (German painting of the 17th century), Leningrad [etc.] 1960

Jabłońska 2012
J. Jabłońska, 'Tryptyk Opłakiwania Jeana Bellegambe’a ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie', Quart 2 (24)/2012, pp. 29–44
.

Jakrzewska/Fabiani-Madeyska/Pelczar 1955
Z. Jakrzewska, I. Fabiani-Madeyska and M. W. Pelczar, Portrety I sceny polskie w sztychac, (Biblioteka Gdańska, Seria katalogów i bibliografii, ISSN 0519-8097 ; Seria graficzna ; No. 4), Gdańsk 1955

Jakrzewska-Śnieżko 1974
Z. Jakrzewska-Śnieżko, Widok Gdańska Antoniego Möllera z konca XVI w. (Anton Möller's view of Gdańsk from the end of the sixteenth century), Libri Gedanenses, vol. 5-6 (1974), (English summary, p. 26: Antoni Möller's Drawings of Gdańsk of the End of the XVIth Century; German summary, pp. 27-28: Antoni Möllers Ansicht von Gdańsk am Ende des 16. Jahrhunderts)

Jasińska 2003
A. Jasińska, Malarstwo Obce w zbiorach Collegium Maius. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katalog, tom II / Foreign paintings in the collection of the Collegium Maius. Jagiellonian University Museum. Catalogue, volume II, Cracow 2003

Juszczak/Małachowicz 1998
D. Juszczak and H. Małachowicz, Galeria Lanckorońskich. Obrazy z daru Profesor Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Warsaw 1998

Juszczak/Małachowicz 2013
D. Juszczak and H. Małachowicz, The Royal Castle in Warsaw : a complete catalogue of paintings c. 1520 - c. 1900 (2 vols.), Warsaw 2013


Datum laatste wijziging: Jul 29, 2014 11:08 AM